Мисия

Нашата мисия е да създаваме съвместно с нашите клиенти иновативни решения, като предоставяме висококачествени продукти и услуги в областта на информационните и комуникационни технологии, които развиват, надграждат и подобряват съществуващите им бизнес процеси.

Ценности

Инициативността и творческото мислене, колективния дух, взаимно уважение, открита комуникация, споделянето на опит са важни фактори, определящи възможностите на компанията да се развива и да променя настоящето в полза на хората.

Клиентите

Стремим се да им предоставяме най-добрите условия и възможности да се възползват от предимствата, които предоставят съвременните информационни технологии, да реализират целите си, да повишат производителността и ефективността си, да бъдат конкурентни и успешни.

Партньорите

Партнираме с най-големите компании в нашия бизнес. Стремим се да прилагаме техните стандарти за качество и професионализъм в работата си.

За нас

Ние ТИНК СМАРТ предлагаме широко портфолио от ИТ продукти, решения и услуги, които помагат на клиентите да изградят и повишат ефективността, производителността, сигурността и надеждността на своята ИТ инфраструктура.

Опит

Нашият повече от 20 годишен професионален опит и експертиза позволяват успешна реализация на комплексни проекти, обхващащи пълния жизнен цикъл на всяка информационна система - консултации, проучване, анализ, проектиране, планиране, внедряване, обучение, експлоатация, оптимизация, поддръжка и обновяване.

Услуги

Latest Products Image

Консултантски услуги Услуги

Консултант екип на ТИНК СМАРТ работи в тясна връзка с клиентите за намирането на най-подходящото решение. Резултатите са документират и обсъждат с клиента с цел предоставяне на най-добри насоки и средства за реализиране и осъществяване на компанията и успешното й интегриране.

Научи повече
Latest Products Image

Технологични услуги Услуги

Екипа на ТИНК СМАТ проектира, изгражда и управляв фундаментални ИТ системи, върху които се гради съвременния бизнес.

Научи повече
Latest Products Image

Софтуерни услуги Услуги

Софтуерните консултанти на ТИНК СМАРТ ще ви помагат да имплементирате успешно най-добрите съвременни софтуерни платформи и могат да произведат софтуерни решения за вашите конкретни нужди, за да постигнете максимална възвръщаемост от вашите инвестиции.

Научи повече
Latest Products Image

Системна интеграция Услуги

ТИНК СМАРТ предлага услугите за изграждане и внедряване на системи, които осигуряват гъвкав подход за интегриране на традиционната инфраструктура с новите архитектури, в една динамична и технологична среда.

Научи повече
Latest Products Image

Обучения Услуги

"Знанието е съкровище, което следва навсякъде този, който го притежава." С екипа на ТИНКС СМАРТ може да получите познанията и уменията, които са ви необходими за вашето професионално развитие и успешна реализация в съвременната технологична икономика.

Научи повече
Latest Products Image

Попитай ни Контакти

Be smart Be innovative be successful

Научи повече

Решения

Top